Cíle FA Havířov

  •  zajistit výchovu mladých fotbalistů s nejvyššími sportovními metami = výchova pro nejlepší kluby v ČR a ve  světě zajistit postupně takovou členskou základnu, aby v každé věkové kategorii bylo minimálně 17 borců, přípravky a školičky minimálně 40 borců
  • zajistit odpovídající podmínky pro výchovu mládeže v kategoriích školička až starší dorost
  • nadějné fotbalisty umísťovat v rámci regionu tam, aby nebylo bráněno jejich sportovnímu růstu
  • kategorie a družstva nastavit tak, aby slabí netalentovaní jedinci nebránili rychlejšímu rozvoji talentovanějších a zajistit těmto jedincům možnost hraní v jiných oddílech
  • zajistit volno časovou aktivitu fotbal pro širokou veřejnost s cílem vybírat talenty pro soutěžní družstva
  • navázat spolupráci s podobnými subjekty v ČR, Polsku, Slovensku, sdílet zkušeností, realizovat výměnné pobyty a vzájemná střetnutí

Komentáře nejsou povoleny.