Morální kodex člena akademie

ČLEN AKADEMIE:

  1. BUDUJE A REPREZENTUJE JEJÍ DOBRÉ JMÉNO
  2. SE CHOVÁ  UCTIVĚ, SLUŠNĚ A POKORNĚ = JDE PŘÍKLADEM A JE VZOREM PŘEDEVŠÍM DĚTEM
  3. JAKO JEDNOTLIVEC NENÍ NADŘAZEN SPOLEČNÝM CÍLŮM
  4. SI VÁŽÍ  A RESPEKTUJE PRÁCI KOLEGŮ
  5. I KDYŽ NESOUHLASÍ S NÁZOREM KOLEGŮ, PLATÍ BOD 4 – DISKUSÍ HLEDÁ CESTU K NEJLEPŠÍMU ŘEŠENÍ
  6. PRACUJE VE PROSPĚCH AKADEMIE DLE SVÝCH SCHOPNOSTÍ A MOŽNOSTÍ
  7. VÍ, ŽE JE NÁS V TÝMU VÍC A KAŽDÝ UMÍ NĚCO JINÉHO = KAŽDÝ PŘISPÍVÁ K ÚSPĚCHU

Komentáře nejsou povoleny.