Sportovní a morální sedmero mladého fotbalisty

MORÁLNÍ SEDMERO MLADÉHO FOTBALISTY

 1. CHOVÁNÍ – Chová se uctivě, slušně a pokorně – jde příkladem ostatním nejen v rámci akcí pořádaných akademií, ale i mimo ni, ve škole apod.
 2. TRÉNINK– účastní se v maximální míře všech sportovních akcí pořádaných FA Havířov
 3. SNAHA – vše co dělá, dělá s maximální pílí a koncentrací – jen tak se může zlepšovat
 4. TOLERANCE – když vyčnívá, chová se vždy ohleduplně ke spoluhráčům, kteří nedosahují stejné úrovně, sám se snaží pomoci k růstu druhých
 5. ŽIVOTOSPRÁVA – dbá o své zdraví, protože jen dlouhodobě zdravý hráč může být úspěšný
 6. FAIR-PLAY – ohleduplnost a smysl pro fair-play je vždy nadřazena vlastnímu úspěchu
 7. TRENÉR – váží si a respektuje trenéra, poslouchá jeho pokyny a plní bezezbytku jeho úkoly

SPORTOVNÍ SEDMERO MLADÉHO FOTBALISTY

 1. FOTBAL – miluje fotbal, je to nejkrásnější hra na světě
 2. SPORT – ovládá i jiné sporty, zná základy gymnastiky, plavání, atletiky a ostatních míčových sportů
 3. ZLEPŠENÍ – chce se neustále zlepšovat ve fotbalovém myšlení, obratnost, rychlost, vytrvalost nejen na akcích pořádaných akademií, ale i doma u televize
 4. NEBOJÁCNOST – nebojí se míče, ani svého soupeře
 5. OBOUNOHOST – zdokonaluje hru oběma nohama
 6. JEDEN NA JEDNOHO – jen ti nejlepší se pouštějí do hry jeden na jednoho, chce být MESSI
 7. TAKTIKA – dodržuj a plní taktické pokyny trenéra

Komentáře nejsou povoleny.