Sponzoři

K dnešnímu dni jsme získali sponzorské dary na činnost fotbalové akademie v celkové výši 27 500,- Kč.

Chtěli bychom tímto poděkovat zejména společnosti SARIV automotive s.r.o., která přispěla na chod klubu částkou ve výši 12 500,-Kč, dále Ivanovi Muchovi a Tomáši Hladíkovi a firmě EKONSPOL cz za dary ve výši 5 000,- Kč.

Mimo tyto finanční dary děkujeme všem, kteří se podílejí na chodu fotbalové akademie, a to zejména manželům Kudláčkovým za vedení internetových stránek a zajištění nových šaten pro převlékaní hráčů, dále pak Michalovi Šlachtovi za nákup přenosných branek pro nejmladší hráče fotbalové akademie a také za provádění sobotních tréninků nejstarších žáků, rovněž Zuzce Ovšákové za administrativní řešení chodu akademie, trenérům Jardovi Žáčkovi, Tomáši Hladíkovi, Aleši Šebestovi, Petrovi Válkovi, Jirkovi Němčíkovi a mnoha a mnoha dalším, kteří zabezpečují chod akademie.

Zvlášť pak patří poděkování všem rodičům, kteří zajišťují dopravu dětí na tréninky, turnaje a zápasy a také za praní dresů.

Děkujeme tímto všem, kteří zajistili sponzorské dary nebo svou činností přispívají na chod akademie.Věříme, že v budoucnu se nám podaří získat další sponzory a další aktivní členy fotbalové akademie, kteří budou nápomocni v jejím rozvoji.

Výkonný výbor FA Havířov

 

smlouva_darovaci.rtf
SMLOUVA_O_REKLAME_A_PROPAGACI.rtf

 

Komentáře nejsou povoleny.