Příspěvky

Měsíční příspěvky 250 Kč posílejte na účet 107- 2974900217/0100 jako variabilní symbol použijte rodné číslo a do poznámky napište jméno hráče.

Komentáře nejsou povoleny.